ACRONYMS / ABBREVIATIONS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
General | Action | Brand | Caliber | Finish | Grip | Sight | Stock | Accessory | Ammunition | Magazine
----- 2 -----
TermDefinitionCategory
20/ 20 Gauge Caliber, Ammunition
20/223 20 Gauge / 223 Caliber, Ammunition
20/243 20 Gauge / 243 Caliber, Ammunition
20/28 20 Gauge / 28 Gauge Caliber, Ammunition
204RUG 204 Ruger Caliber, Ammunition
20M/22LR/243 243 / 22LR / 20 Gauge Caliber, Ammunition
20M/243 20 Gauge Magnum / 243 Caliber, Ammunition
20M/243 243 / 20 Gauge Caliber, Ammunition
20M/50BP 20 Gauge Magnum / 50 Black Powder Caliber, Ammunition
218B 218 Bee Caliber, Ammunition
220 220 Swift Caliber, Ammunition
222 222 Remington Caliber, Ammunition
22-250 22-250 Remington Caliber, Ammunition
223 223 Remington (5.56x45mm) 5.56 NATO Caliber, Ammunition
223WSSM 223 Winchester Super Short Magnum Caliber, Ammunition
22-50 22-250 Remington (22 Varminter, 22 Wotkyns Original Swift) Caliber, Ammunition
22H 22 Hornet Caliber, Ammunition
22LR 22 Long Rifle Caliber, Ammunition
22LR/17M2 22 Long Rifle / 17 Mach 2 Caliber, Ammunition
22LR/17M2 22LR / 17Mach 2 Caliber, Ammunition
123