ACRONYMS / ABBREVIATIONS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
General | Action | Brand | Caliber | Finish | Grip | Sight | Stock | Accessory | Ammunition | Magazine
----- 5 -----
TermDefinitionCategory
5.56 5.56 NATO Caliber, Ammunition
5.7 5.7MM Caliber, Ammunition
500 SW Magnum 500 S&W Magnum Caliber, Ammunition
500NE 500 Nitro Express Caliber, Ammunition
500S&W 500 Smith &Wesson Magnum Caliber, Ammunition
500SW 500 Smith & Wesson Magnum Caliber, Ammunition
50-90BPCR 50-90 Black Powder Cartridge Rifle Caliber, Ammunition
50AE 50 Action Express Caliber, Ammunition
50BMG 50 Browning Machine Gun Caliber, Ammunition
50BP 50 Black Powder Caliber, Ammunition
50BP/12 50 Black Powder / 12 Gauge Caliber, Ammunition
50CA/50 BLKPWDR 50 Black Powder Caliber, Ammunition